Spolek Opři se

Spolek Opři se pomáhá dětem z dětských domovů v integraci do většinové společnosti. Na našich akcích vytváříme přirozené prostředí pro vznik blízkých vztahů mezi dobrovolníky a dětmi. Díky tomu jim dobrovolníci mohou úspěšněji pomáhat, a to jak v době pobytu v domově, tak i po odchodu z domova.

Novinky

Titulek

Děkujeme za velkorysý dar

Děkujeme zaměstnancům firmy NNIT Czech Republic, s. r. o., za tento krásný dar. Firma uspořádala mezi svými zaměstnanci sbírku na podporu naší činnosti. V ní se vybralo něco přes 7000 Kč. V této ceně jsme pak obdrželi sportovní potřeby, které na svých akcích hojně využijeme. Poděkování patří samozřejmě i firmě, která celou sbírku vymyslela a realizovala.

Titulek

Již poosmnácté vyrazíme na Hauenštejn

Víkend 2.-4. listopadu strávíme opět na hradě Hauenštejně, kde i tentokrát budeme pomáhat hradní čeládce. Tentokrát již poosmnácté. Pošlete s námi své děti. Prožijí tak nezapomenutelný víkend v atraktivním prostředí hradu se středověkou historií.

Titulek

Článek o našem workcampu

Ve středu 11. července 2018 vyšel v deníku Aha! téměř celostránkový článek o našem mezinárodním workcampu na hradě Hauenštejně, který pořádáme ve spolupráci s organizací INEX-SDA za účasti dětí z dětských domovů a jejich vrstevníků z sedmi zemí Evropy.

Titulek

Výroční zpráva za rok 2017 zveřejněna

Právě jsme dokončili výroční zprávu za rok 2017. Tipnete si ještě před otevřením, kolik akcí jsme zorganizovali v loňském roce? Kromě toho zde zjistíte i výsledky našeho hospodaření či informace, kdo nám v loňském roce pomohl. Budeme rádi, když si zprávu přečtete celou.

Titulek

Tadeášův jazykový kurz v USA

V létě loňského roku náš talentovaný zpěvák Tadeáš Žak začal uvažovat o jazykovém kurzu v Americe. Proto se s prosbou obrátil na Petra Matyáše, předsedu spolku, zda by mu nedokázal pomoci. Oba ale věděli, že částka, jíž cena kurzu dosahuje, je značně vysoká a zdála se býti nedosažitelná. Ovšem s myšlenkou, že tento jazykový kurz by Tadeášovi mohl pomoci na jeho slibné cestě za svým snem stát se zpěvákem, který si sám píše a skládá vlastní písně, se vše obrátilo v intenzivní snahu částku získat. Samotný kurz by Tadeáše mohl také připravit na maturitu a budoucí studium, na které by se jednou rád dostal. Kurz bude zakončen mezinárodně uznávanou zkouškou TOEFL.

Zobrazit všechny